Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Hobbyist PaulineFemale/Netherlands Recent Activity
Deviant for 7 Years
Needs Core Membership
Statistics 169 Deviations 234 Comments 5,395 Pageviews
×

Newest Deviations

Literature
Your Kiss
The smile that tastes like sunlight
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0
Literature
Painful Silence
Our lips were kissed with stitches.
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 12 8
Literature
Leegte is een inhoudsmaat
Leegte is een inhoudsmaat.
Onze wereld is een moordkuil
Waarin wij uit angst
Onze glimlach verstoppen
Achter interessant gezeik
En verlangens maskeren
Om de liefde te misleiden
Onze wereld is een moordkuil
Waarin wij uit vriendschap
Elkaars eer in stukken scheuren
En lijmen met zoete leugens
Bang zijn om te vergeven
Dus vergeten wij onszelf
Onze wereld is een moordkuil
Waarin wij uit frustratie
Ons brein plastificeren
Met andermans excuses
En waar respect en eigenwaarde
Slechts fictief geaccepteerd zijn
Onze wereld is een moordkuil
Waarin wij uit liefde
Andermans achterhaalde
Vervlogen dromen najagen
In de hoop gezien te worden
Als meer dan slechts voorbijgangers
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 3 3
Literature
Passion
Your touch is poisoning my sanity.
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 20 2
WidT - Akana and Jula by TempestuousConquest WidT - Akana and Jula :icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0
Literature
Wolven in de Troonzaal pt. 4
Hoofdstuk 3
Verboden schoonheid

Met grote tegenzin sleepte Devinia zich naar de zitkamer, waarin de andere gasten zich vermoedelijk bevonden. Ze had geen enkele zin om kennis te maken met de rest; het liefst was ze de hele dag onzichtbaar en hield ze iedereen op afstand, maar om die onzichtbaarheid te bereiken moest ze zich laten meeslepen in de stroom van hoopvolle naïviteiten. De zitkamer voor de gasten was ingericht met grote banken bekleed met rood fluweel. Niet het veelgebruikte, gehavende fluweel dat bij haar thuis de meubels sierden, maar fluweel dat er rijkelijk en gloednieuw uitzag. Er zaten een paar vrouwen bij het vuur; drie zaten te kletsen over ditjes en datjes en eentje zat een dik boek te lezen. Mooi, dacht Devinia, die praat tenminste niet tegen me aan. Ze ging in een nabije fauteuil zitten en trok haar akelig zittende schoenen uit.
"Hé Tyra, dit boek moet je echt ook lezen als ik het uit heb."
Devinia keek op. Had dat meisje met het boek het nou tegen
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0
WidT - Dwynn by TempestuousConquest WidT - Dwynn :icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0
Literature
Waterside
Waterside
I'm naked beneath poisoned ice
Synchronic watchers dig the holes
Where numbness is my lone disguise
From drowning waters black as coal
A glance incinerates my skin
As yearning is a looking glass
Of games that I could never win
'cause all the rules are concealed flaws
The water calls a lonesome death
Embraced by hungry homicide
A poisoned sleep of green sunsets
Where ichored shrieks cry lullabies
Earth and sky rip off my flesh
As I watch you die once more
My heart is cold and made of ash
I'm staring wishful at the shore
Just close your eyes and run away
With me into a world outside
We're the enticement for the slay
And life is made of watersides
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 1 0
WidT - Tarix by TempestuousConquest WidT - Tarix :icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0
Literature
Wolven in de Troonzaal pt. 3
Hoofdstuk 2
Glazen maskers

Vanuit haar ooghoeken observeerde Devinia de rest van de lange gedekte tafel. De dames die eraan zaten, de kristallen glazen, porseleinen borden en het zilverwerk, de grote boeketten en kandelaars… Echter liet de gastronomie nog even op zich wachten. Ze tikte geërgerd met haar lange nagels op het tafelblad. Uit verveling zocht ze het gezicht dat bij de naam Achu zou horen. Een exotische naam, ietwat mysterieus, maar ze wist er geen gezicht aan vast te knopen. Achu was het meisje waarmee ze een kamer moest gaan delen. Echter was het enige tekenen dat ze tot nu toe van haar had gekregen een overvolle koffer die nonchalant op één van de hemelbedden neergegooid had. Oh, en niet te vergeten de zeer ontactisch neergezette schoenen waarover ze bijna struikelde bij binnenkomst in de kamer. Devinia's koffer was maar half zo groot en half zo vol geweest, maar ze zag niet in waarom hij groter zou moeten zijn. Ze was niet van plan hier langer t
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0
WidT - Achu by TempestuousConquest WidT - Achu :icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0 WidT - Devinia by TempestuousConquest WidT - Devinia :icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 0 _in progress_ Ty Lee Cosplay by TempestuousConquest _in progress_ Ty Lee Cosplay :icontempestuousconquest:TempestuousConquest 10 0
Literature
Wolven in de troonzaal pt. 2
Hoofdstuk 1
Dertien

Een jonge heer stond, gekleed in de fijnste zijde en het zachtste fluweel, strak uit het raam te staren. Zijn goudblonde, naar zijn vaders mening te lange haren waren losjes bij elkaar gebonden en heldere, groene ogen staarden nors voor zich uit, naar wat zich buiten het raam bevond. Zichtbaar geschrokken draaide hij zich om zodra voetstappen naderden.
"Gwaëlle, hoe vaak moet ik je er nog op wijzen dat je moet kloppen voor je een kamer binnenstormt?"
De vrouw, op het oog een jaar of veertig met donker haar en ronde wangen, maakte een haastige buiging, waarbij ze de stapel wasgoed die ze vasthield bijna liet vallen.
"Vergeef mij, prins Tarix."
Gehaast propte ze de schone was op een overvolle plank in de grote linnenkast. Aan haar rood aangelopen gezicht te zien, zaten de klussen voor vandaag er nog niet op. Toch hield ze haar pas in toen ze langs de sikkeneurige prins liep.
"Niet zo gespannen, hè. Over een paar uur komen de gasten."
Een chagrijnige g
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 0 2
Literature
Wolven in de Troonzaal pt. 1
Proloog
Het enige geluid in de met schaduwen gevulde kamer, was het knisperen van een haardvuur. Licht en duisternis dansten met elkaar op het lichtelijk vervaalde bruine behang en twee silhouetten zaten zwijgend in de leren fauteuils voor de haard. Achter de zware gordijnen blonk een sikkelvormige maan in een met sterren bezaaide hemel. Het beloofde een heldere nacht te worden, koud, misschien een lichte vorst aan de grond. De stilte in de kamer werd verbroken door een deur die voorzichtig open ging.
"Heer, er is bericht voor u."
De linkerschim, de grootste van de twee, knikte zijn hoofd en pakte zonder aarzeling de verzegelde brief van het blad waarop deze werd aangereikt. De zegel werd gebroken en even werd de bedrukkende stilte verbroken door het ritselen van papier. Statige zwarte letters, als die van een wijs man, sierden het gebroken wit. De schim knikte nogmaals en zei de bode te vertrekken.
Zodra de met houtsnijwerk verfijnde deur gesloten werd, krulden de mondhoeken va
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 1 4
Literature
Immortally Overdosed
Immortally Overdosed
Illumine air with tender lies
As dancing 'pon the midnight sky
Polygon memoirs mirror white
Hymns of expired appetite
My lone advantage detrimental
Scraping claws caress her gentle
Scratched to shreds by medicines
Numb nakedness wears innocence
I learned to taste the aftermath
Of wielding weary flames of wrath
I heard your howling holy hell
And I can say; you taught me well
Her bosom blossom purple fog
For earthquakes' rose red aftershock
The lonesome silenced sticky sweat
Dripping from thorns in flower beds
Amnesia memento mori
In the end I won't feel sorry
Her silent tears won't make me cry
Deaf for the devils lullaby
:iconTempestuousConquest:TempestuousConquest
:icontempestuousconquest:TempestuousConquest 4 0

Favourites

Into the Light by Lienwyn Into the Light :iconlienwyn:Lienwyn 39 95 Siuan Sanche by str4yk1tt3n Siuan Sanche :iconstr4yk1tt3n:str4yk1tt3n 103 66 even in death it grows. by cristina-otero even in death it grows. :iconcristina-otero:cristina-otero 7,436 301 black widow. by cristina-otero black widow. :iconcristina-otero:cristina-otero 3,356 118 futuristic lover by Shredinger-Cat futuristic lover :iconshredinger-cat:Shredinger-Cat 23 5 Eyes and glass in clay by Laurefin-Estelinion Eyes and glass in clay :iconlaurefin-estelinion:Laurefin-Estelinion 419 75 Pumpkin by NelEilis Pumpkin :iconneleilis:NelEilis 1,444 211
Literature
Week 41: Meaningful Vandalism
"The urge to live paralyzed me."
:iconRayvenWorks:RayvenWorks
:iconrayvenworks:RayvenWorks 12 2
Paint on feather: Night Storm by WolfRoad Paint on feather: Night Storm :iconwolfroad:WolfRoad 2,530 375 Eden IV by RebecaSaray
Mature content
Eden IV :iconrebecasaray:RebecaSaray 1,356 138
Spawn by ValentinaKallias Spawn :iconvalentinakallias:ValentinaKallias 2,164 0 MAT CAUTHON by solitarium MAT CAUTHON :iconsolitarium:solitarium 588 146 Dark as snow.updated. by sakimichan Dark as snow.updated. :iconsakimichan:sakimichan 17,974 765 Never Again by humon Never Again :iconhumon:humon 11,634 3,011 Tarmon Gaidon by dem888 Tarmon Gaidon :icondem888:dem888 2,823 402 Druid by Edli Druid :iconedli:Edli 4,493 260

Activity


  • Listening to: Horrorpops
  • Reading: Wheel of Time series by Robert Jordan
  • Watching: -
  • Playing: -
  • Eating: -
  • Drinking: "good morning" drink-breakfast
I'm so damn outraged right now, so spiteful and furious, I don't even know how in the world I can possibly hold myself still from screaming and crying and bashing in skulls with something heavy. The past is repeating itself on someone from my school and it's a destiny I cannot even wish for my worst foe.

An hour or so ago I overheard one of the most repulsing conversations I've heard in my entire life. It was about how some guys and girls were going to break down all hope and lust for life of a girl at my school by antagonize her until she probably kills herself. I couldn't stand to hear it; I've pinched my forearms so hard 'till they were all black and blue and tears filled my eyes and still I couldn't stop myself from overhearing.

I hate those guys so much for what they did to me a couple of years ago; exactly the same as they're planning to do to this other girl. In the end I was much stronger then them, but I'll never forget the feeling of being in pain and enraged and ashamed. To hide when I was alone, so they wouldn't find me. The feeling that the whole world turns against you without a reason, until the point I thought it was better to kill all of them and rot away in prison where they wouldn't be able to find me and harass me anymore.

The worst is that they enjoy this feeling of might of someone's pain. Whatever happens, I'm going to protect this girl from them with all of my capabilities, even if I get hurt halfway. I won't let them taint her memories of what could be the most beautiful time in her life. I won't let them scar her heart with their filthy tricks. If they dare to lay a hand on her, of even say something that could upset her, I will need someone to hold me back, or I will go berserk until I've made their faces into something even their parents can't love no more.

Five years of their triumph has been more then enough. This girl won't suffer as long as I'm around to protect her. I'll teach them what they taught me; to be heartless and to never ever show mercy on those you really despise.

deviantID

TempestuousConquest
Pauline
Artist | Hobbyist | Varied
Netherlands
Not that anyone would probably read this, but that's not really of my concern.

So you want to know who I am? Alright. Put on your helmet and hide underneath the carpet; you are warned in advance.

I am...
Obsessed with bats, melancholic landscapes, candles, bats, flowers, chocolate, metal, bats, swords, crossbows, things with batwings, anything green-red-purple colored, fire, electric cellos, old trees... did I already mention bats?

I'm also...
An anarchist, a neopagan, a writer, an unladylike girl, a student, a dreamer, a fighter, a "metalhead", a nerd, a friend, a stranger. I'm what life made me.

I'm not afraid of you and you shouldn't be afraid of me. Feel free to criticize me, but don't be a crybaby if I do the same to you. I refuse to be a opinionless machine.

Rather alive then mere living,

TempestuousConquest,
Stormachtige Overwinning

Favourite genre of music: Black-/symphonic-/folk- metal
Favourite style of art: Fiction
Favourite cartoon character: Zuko (ATLA), Thorfinn (Vinland Saga)
Personal Quote: Destroy to Create.
Interests

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconrandommeandbob:
randomMeAndBob Featured By Owner Jan 14, 2017  Hobbyist General Artist
Have a wonderful birthday.
Reply
:iconlomion1321:
lomion1321 Featured By Owner Jan 14, 2013  Hobbyist General Artist
HAPPY B-DAY :cake: and best wishes... :)
Reply
:iconsuperhorse1999:
superhorse1999 Featured By Owner Sep 18, 2012  Hobbyist General Artist
hi there! :meow: i saw that you like avatar, so i thought that this may interest you: [link]
Reply
:iconstr4yk1tt3n:
str4yk1tt3n Featured By Owner Dec 11, 2011
Thank you for the fave!
Reply
:iconshadow-shana:
Shadow-Shana Featured By Owner Oct 26, 2011  Hobbyist Artist
Thanks for the fave.
Reply
:icontaka-the-electric:
Taka-The-Electric Featured By Owner Oct 1, 2011
Wow! You're pretty cool. I always thought that people who like the stuff you do are evil and blessed by the devil, but you're just a really nice tough girl!
I wish I could be as strong as you! GIRLPOWER
Reply
:icontempestuousconquest:
TempestuousConquest Featured By Owner Oct 1, 2011  Hobbyist General Artist
Thanks :)
Although I'm not as tough as I may sound like. Between the lines, almost every poem is about love or other feelings I cannot call tough, like insecurity or sadness.
And people with the same interests like me are and never will be evil, I believe. Just because I think good and evil is are subjective terms and therefore do not exist as a definition. ;)

And girlpower is awesome, it makes the world go round :) (that strange species they call guys definitely don't :P)
Reply
:icontaka-the-electric:
Taka-The-Electric Featured By Owner Oct 1, 2011
Hecks to the yeahs! Men are so. . . I don't know, what's the word? Oh, yeah, STUPID!!!!~
Reply
:icondreamsinstatic:
dreamsinstatic Featured By Owner May 16, 2011
Thanks for the :+fav:
Reply
:iconhivedragon:
Hivedragon Featured By Owner Apr 21, 2011
Guess whats on mine acount.....:D
Reply
Add a Comment: